ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2560
ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559
ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2558