สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6354
ดินเค็ม 1386
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 36396
อื่น ๆ 1429
รวม 45565