สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6433
ดินเค็ม 1334
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 37128
อื่น ๆ 1487
รวม 46382