สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6342
ดินเค็ม 1394
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 36196
อื่น ๆ 1425
รวม 45357