สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6340
ดินเค็ม 1392
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 36079
อื่น ๆ 1410
รวม 45221