สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามอาชีพทางการเกษตร - ทำอื่น ๆ จำนวน 1,731 คน

รหัสหมอดินชื่อนามสกุลอายุตำบลอำเภอจังหวัดหมอดินประจำหมู่บ้านหมอดินประจำจังหวัดหมอดินประจำอำเภอหมอดินประจำตำบลอาชีพทางการเกษตร
60-614-152418 วิสุทธิ์จันมัด49ช่องนาโยงตรัง/   ผักสวนครัว
53-426-87732 ประดิษฐ์ยะปัญญา66เชียงกลางเชียงกลางน่าน/   เกษตรผสมผสาน
54-517-128553 ซันฟาพรมชาติ70ดงมะไฟทรายมูลยโสธร/   ยางพารา
60-510-151811 สิทธิชัยแดนละยม51ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ/   0
60-348-157917 จเด็จยุบล64เกาะศาลพระวัดเพลงราชบุรี/   รับจ้าง
59-644-127027 สะรี แลแม68สะเตงนอกเมืองยะลา/   รับจ้าง
59-656-163432 วิชิตชูน้อย61นิคมพัฒนามะนังสตูล/   เกษตรผสมผสาน
54-517-130357 สุขขามุละชีวะ63ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร/   เลี้ยงสัตว์
59-167-110584 พัชรีจันทร์เพ็ง50โรงช้างป่าโมกอ่างทอง/   ค้าขาย
53-673-110658 วิลัยติวงศ์63ซางเซกาบึงกาฬ/   เลี้ยงสัตว์
54-503-110663 อัฐพลแก้วเกิด56นาจารย์เมืองกาฬสินธุ์/   ไม้ยืนต้น
54-565-110671 พีระพงค์มิ่งขวัญ59กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์/   ปศุสัตว์
54-565-110681 สายธาราพอกแก้ว45กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์/   ปศุสัตว์
54-565-110689 ยุทธศาสตร์ศาสตรา53กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์/   ปศุสัตว์
54-565-110697 เกตุสวนงาม75กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์/   ปศุสัตว์
60-554-156885 กิตติศักดิ์ด้างถางคำ50บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร/   เกษตรผสมผสาน
54-565-110703 พันธุ์ดีน้ำคำ75กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์/   ปศุสัตว์
54-565-110709 วิรัตน์ทรงวาจา66กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์/   ปศุสัตว์
55-000-110749 ณรงค์มินกาเซ็ม65มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร/  ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่รับตำแหน่ง 25/01/2555 วันที่ครบวาระ 25/01/2559ทำนาหญ้า
53-673-110926 ทองพูนสายมะณี68บึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ/   ทำสวนปาล์ม
12345678910...