สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
1 112
2 0
3 33
4 0
5 52
6 2
7 0
8 0
9 0
10 0
11 43
12 38