สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
จังหวัด จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
เชียงใหม่0
แม่ฮ่องสอน0
ลำปาง2
ลำพูน0