สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 
จังหวัด จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
กาฬสินธุ์0
ขอนแก่น0
บึงกาฬ0
มหาสารคาม0
สกลนคร0
หนองคาย50
หนองบัวลำภู0
อุดรธานี0