สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

 
จังหวัด จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
ชัยภูมิ33
นครราชสีมา0
บุรีรัมย์0
สุรินทร์0