สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 
จังหวัด จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
ตรัง0
นราธิวาส10
ปัตตานี28
พัทลุง0
ยะลา0
สงขลา0
สตูล0