สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

 
จังหวัด จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
กระบี่0
ชุมพร0
นครศรีธรรมราช0
พังงา39
ภูเก็ต0
ระนอง0
สุราษฎร์ธานี0